Våre regnskapstjenester

La oss hjelpe deg med «papirarbeidet» og økonomistyringen

Kontakt oss

Din bedrift skal blomstre, vi kan hjelpe deg!

Det lønner seg at du gjør det som er viktig for din bedrift, og har fokus på sentrale oppgaver som salg, tjenesteyting og videreutvikling av bedriften. Det stilles også krav til at du har god styring av økonomi, og tett oppfølging av ditt regnskap. Myndighetene stiller krav om dette, og det er en rekke tidsfrister som skal overholdes. La oss hjelpe deg med «papirarbeidet» og økonomistyringen, noe som gir deg trygghet og tid til din kjernevirksomhet.

Regnskapsføring

Vi tilrettelegger regnskapsbilag, utfører kontering og registrering av bilag, avstemming av kasse, bank, kunder, leverandører osv. Vi utfører remittering, skatte og avgiftsoppgjør, og årsoppgjør med ligningspapirer og skatteberegninger.

Lønn

Vi utfører lønnsberegninger, utbetaling og rapportering etter gjeldende regelverk. Lønnskjøring er viktig for deg og dine ansatte, og vi utfører dette til rett tid.

Økonomisk rådgiving

Vi gir deg råd om den økonomiske situasjonen i din bedrift, om likviditetsstyring, skatt, selvangivelse og god forretningsskikk. Våre ansatte er oppdaterte på dagens lovverk.

Virksomhetsstyring

Virksomhetsstyring er summen av de strukturer, prosesser og verktøy som brukes for å styre aktivitet, ressurser og risikoeksponering i en virksomhet. Våre siviløkonomer bistår gjerne med råd og veiledning innenfor virksomhetsstyring.

Oppstart av firma

Det kreves en hel rekke formaliteter og dokumenter for å starte egen bedrift. Her har vi spesialkompetanse, og ordner dette raskt via ulike offentlige instanser.

Inkasso

Resultat Regnskap Kongsvinger AS samarbeider med Kreditorforeningen Øst, og sikrer oss dermed at innkreving av dine fordringer skjer på en kvalitetsmessig god måte.

Våre dataverktøy

Resultat Regnskap Kongsvinger AS benytter PowerOffice GO som er et skybasert regnskapsprogram. Med PowerOffice Go er regnskapet oppdatert til enhver tid, og du som kunde får full oversikt. Om ønskelig kan du selv føre bilag eller fakturere dine egne kunder rett i regnskapsprogrammet. PowerOffice WIN brukes til føring av vår tidsbruk og kvalitetssikring av alle interne rutiner i henhold til et omfattende lovverk, forskrifter, standarder og god regnskapsførerskikk.