Regnskapserfaring siden 1999

Jordnær og fargerik, sterk og synlig!

Kontakt oss

DIN ØKONOMISKE RÅDGIVER OG STØTTESPILLER

Resultat Regnskap Kongsvinger AS tilbyr næringslivet og privatpersoner tjenester innen regnskap, lønn, fakturering, årsoppgjør, selvangivelse m.m. Vi gir også råd gjeldende skatt og økonomi. Regnskapsfirmaet tilbyr løsninger tilpasset ditt firma og dine behov, og kan gjøre hele, eller deler av økonomifunksjonen.

Vi har valgt hestehoven til å symbolisere våre kjerneverdier. Vårt firma ønsker å framstå som faglig sterke og jordnære innenfor vårt fagfelt og bransje. Til dette trenger vi dyktige medarbeidere, som gjerne kan være fargerike og framfor alt synlige for deg som kunde. Derfor vil du og ditt firma få egen saksbehandler som følger opp, i nært samarbeid med deg og din bedrift. Vi drar også nytte av at vi ikke er et stort firma, men tvert imot lite nok til å hele tiden utveksle kunnskap med hverandre.

Resultat Regnskap Kongsvinger jobber kontinuerlig med å integrere de nyeste IT-løsningene på markedet. Vårt mål er å tilby løsninger som tilfredsstiller kundenes behov i dag, men også i fremtiden. Vi benytter derfor et skybasert regnskapsprogram som gjør at kunden alltid har oppdatert informasjon om sin bedrift. Via mobiltelefonen kan du for eksempel holde oversikt over fakturaer, utbetalinger, timeregistrering og regnskap. En overgang til et mer papirløst regnskap er tidsbesparende for begge parter og er dermed kostnadsreduserende for deg som kunde. Vi kommer gjerne til din bedrift for å demonstrere våre løsninger.

Skal du starte firma? Da hjelper vi deg med de ulike formaliteter, og valg i "jungelen" av muligheter, lover og regler.